Späť

Tento manuál popisuje ako si odištalujete SSL certifikát z Vášho multifunkčného zariadenia bizhub pomocou webového rozhranie Vášho zariadenia
Konica Minolta

SSL certifikát (Secure Sockets Layer) je protokol, resp. vrstva vložená medzi vrstvu transportnú (napr. TCP/IP) a aplikačnú (napr. HTTP), ktorá poskytuje zabezpečenú šifrovanú komunikáciu a autenfikáciu medzi komunikujúcimi stranami.
Inštaláciou SSL certifikátu dosiahnete zabezpečenú komunikáciu medzi Vašim zariadením a počítačom protokolom HTTPS.


Stiahnuť návod

Otvorte si webový prehliadač vo vašom počítači a do riadku s adresou napíšte IP adresu zariadenia, ktoré chcete nastaviť (napr. http://192.168.0.10).
Ovtorí sa Vám webová stránka zariadenia. Webová stránka sa otvorí v režime "Public".

Pre prihlásenie do Administrátorského režimu, kliknite na tlačítko LogoutPotvrďte hlásenie "Naozaj sa chcete odhlásiť? kliknite na tlačítko OKPre prihlásenie do Administrátorského režimu označte Administrator a kliknite na tlačítko Loginoznačte Administrátor (Admin Mode), vyplňte Heslo administrátora a kliknite na tlačítko OK.Pre odinštaláciu SSL certifikátu z Vášho zariadenia, kliknite na tlačítko Setting.Označte Remove a Certificate a kliknite na tlačítko OK.Objavia sa Vám detaily naištalovaného certifikátu.
Ak chcete odinštalovať tento certifikát, kliknite na tlačítko OK.Kliknite na tlačítko OK.
Pre úplné odištalovanie certifikátu zo zariadenia, vypnite a znovu zapnite hlavný vypínac na zariadení.Váš certifikátu bol úspešne odinštalovaný. Môžete naištalovať nový certifikát pomocou manuálu Inštalácia SSL certifikátu.Stiahnuť návod