Späť

Tento manuál popisuje ako nastaviť Vzdialený panel (bizhub Remote panel) pomocou webového rozhranie Vášho zariadenia Konica Minolta

Vzdialený panel je systém na správu a nastavenie multifunkčného zariadenia Konica Minolta. Tento systém je veľmi podobný vzdialenej správe počítačov pomocou systému TeamViewer.

Stiahnuť návod

Otvorte si webový prehliadač vo vašom počítači a do riadku s adresou napíšte IP adresu zariadenia, ktoré chcete nastaviť (napr. http://192.168.0.10).
Ovtorí sa Vám webová stránka zariadenia. Webová stránka sa otvorí v režime "Public".

Pre prihlásenie do Administrátorského režimu, kliknite na tlačítko LogoutPotvrďte hlásenie "Naozaj sa chcete odhlásiť? kliknite na tlačítko OKPre prihlásenie do Administrátorského režimu označte Administrator a kliknite na tlačítko Loginoznačte Administrátor (Admin Mode), vyplňte Heslo administrátora a kliknite na tlačítko OK.Vo vrchnom menu vyberte moznosť Security.Dôležitou podmienkou fungovania vzdialeného panela je inštalácia SSL certifikátu na Vašom zariadení.

Kliknite na tlačítko PKI Settings v menu na ľavej strane. V Device Certificate Setting si skontrolujeme správnosť naištalovaného certifikátu.Kliknite na tlačítko SSL Setting.Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.Kliknete na tlačítko Protocol Setting. V nastaveniach Protocol Setting mozete priradit nainštalovaný certifikát multifunkčného zariadenia.
Pre potvrdenie nastavení zatlačte tlačítko OK.Označte nainštalovaný certifikát ktorý chcete priradiť k danému protokolu a kliknite na tlačítko OK.Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.Vo vrchnom menu vyberte moznosť Network. Kliknite na tlačítko WebDav Settings v menu na ľavej strane.
V Nastavení WebDav Client Settings zapnite klienta WebDav TX Setting na hodnotu ON.
Potvrdte nastavenia kliknutím na tlačítko OK.Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.Nastavení Proxy Setting for Remote Access zapnite Synchronize WebDAV Client Setting na hodnotu ON.
Potvrdte nastavenia kliknutím na tlačítko OK.Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.Pre nastavenie Vzdialeného panela kliknite na tlačítko Remote Panel Settings v menu na ľavej strane.
Hodnotu Client Setting nastavte na hodnotu ON.
Všetky ostatné hodnoty nastavte ako na obrázku nižšie.
Potvrdte nastavenia kliknutím na tlačítko OK.Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.Pre nastavenie Vzdialeného panela kliknite na tlačítko Remote Panel Settings v menu na ľavej strane a vyberte možnosť Remote Panel Server Settings.
Hodnotu Client Setting nastavte na hodnotu ON.
Všetky ostatné hodnoty nastavte ako na obrázku nižšie.
Potvrdte nastavenia kliknutím na tlačítko OK.Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.Pre odhlásenie z administrátorského režimu stlačte tlačítko Logout a potvrdte odhlásenie tlačítkom OK.Stiahnuť návod