Späť

Tento manuál popisuje použitie programu PING priamo na Vašom zariadení Konica Minolta

Program ping umožňuje preveriť funkčnosť spojenia medzi dvoma sieťovými rozhraniami v počítačovej sieti.

Stiahnuť návod

Na dotykovom displeji zariadenia na základnej obrazovke kliknite na tlačítko Nástroje / Utility.
Na starších zariadeniach na pravej strane vedľa dotykového displeja stlačte tlačítko Nástroje.


Kliknite na tlačítko Nastavenie administrátora.


Zadajte administrátorské heslo.


V ponuke nastavenia administrátora si vyberte možnosť Nastavenie siete.


Pomocou tlačítka Ďalej v pravom hornom rohu sa prekliknite na druhú podstránku.
Kliknite na tlačítko Detailné nastavenia.


Kliknite na tlačítko Potvrdenie PING.


Pre zadanie adresy ktorú chcete skontrolovať kliknite na tlačítko Host adresa


Vo vrchnom riadku si vyberte možnosť, aký typ adresy (Host name) Zadať meno hostitela alebo (IP adresu) Zadanie adresy IPv4 / IPv6 chcete skontrolovať.
Pre zadanie adries použite klávesnicu na displeji nižšie. Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačítko OK.


Kontrolu spojenia na Vami zadanú adresu vykonáte kliknutím na tlačítko Kontrola spojenia.


Prebieha kontrola spojenia....


V prípade úspešného spojenia vášho zariadenia s adresou ktorú ste zadali, objavý sa hlásenie o úspešnosti spojenia PING úspešne dokončený.
V prípade neúspešného spojenia sa objavý hlásenie PING nebol úspešný. Po teste kliknite na tlačítko OK.


Takýmto spôsobom si môžete skontrolovať konektivitu vášho zariadenia napríklad so serverom SMTP alebo inými sieťovými zariadeniami.


Pre návrat z administrátorského režimu stlačte 3x tlačítkoKoniec

Stiahnuť návod