Späť

Tento manuál popisuje nastavenie DNS (Domain name system) priamo na Vašom zariadení Konica Minolta

DNS je systém na správu doménových mien počítačov a ich IP adries. Umožňuje preklad doménového mena na IP adresu (priamy preklad) a opačne (reverzný preklad). Pre fungovanie Internetu je DNS kľúčovou záležitosťou, ktorú zabezpečujú programy na obsluhu DNS - DNS servery.

Stiahnuť návod

Na dotykovom displeji zariadenia na základnej obrazovke zatlačte tlačítko Nástroje / Utility.
Na starších zariadeniach na pravej strane vedľa dotykového displeja stlačte tlačítko Nástroje.


Kliknite na tlačítko Nastavenie administrátora.


Zadajte administrátorské heslo.


V ponuke nastavenia administrátora si vyberte možnosť Nastavenie siete.


Kliknite na tlačítko TCP / IP.


Kliknite na tlačítko Nastavenie servera DNS (IPv4).


V nastaveniach DNS nastavte požadované parametre DNS servera / serverov.
Pre potvrdenie nastavení zatlačte tlačítko OK v pravom dolnom rohu.


Pre návrat z administrátorského režimu stlačte 3x tlačítko Koniec.

Stiahnuť návod