Online technická podpora a servis pre multifunkčné zariadenia a tlačiarne Konica Minolta

Máte otázku na technickú podporu? Neváhajte a pýtajte sa.
Odpoveď na jednu vašu otázku je samozrejme celkom zadarmo!

Vyplňte všetky polia vo formulári, napíšte aký máte problém s vašim zariadením a odošlite tlačítkom Odoslať

Technická poradňa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*


* Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 ods .1 a súvisiacich ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracúvaním mojich osobných údajov.
.
Ochrana osobných údajov reflektuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o GDPR.